Dịch vụ tư vấn đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường cho phòng khám

Dịch vụ tư vấn đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường cho phòng khám

Theo quy định tại Thông tư số 27 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường, thì các phòng khám có quy mô dưới 50 dường bệnh thuộc đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định.

1. Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường cho phòng khám

Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường cho phòng khám gồm:

a) Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường với trang bìa và yêu cầu về nội dung thực hiện theo mẫu tương ứng quy định tại các Phụ lục 5.4 và 5.5 Thông tư này;

b) Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

2. Căn cứ pháp lý:

– Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

– Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về Quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường;

– Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

3. Dịch vụ tư vấn đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của Luật Danh Nam

– Tư vấn về điều kiện hoạt động của phòng khám;

– Tư vấn điều kiện đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường cho phòng khám;

– Tư vấn, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường cho phòng khám;

– Đại diện và thay mặt khách hàng nộp và nhận kết quả hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất:

CÔNG TY LUẬT TNHH DANH NAM

Hotline: 02462600916/0985910902

Văn phòng giao dịch: Tầng 4, số 142 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Email: luatdanhnam@mail.com                                     Website: luatdanhnam.vn

Bài viết liên quan