Dịch vụ tư vấn cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất

Dịch vụ tư vấn cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất

Là Công ty Luật có nhiều năm kinh nghiệm trọng hoạt động tư vấn pháp luật, Luật Danh Nam trân trọng gửi tới quý khách hàng dịch vụ tư vấn thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất.

Để xin cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất, quý khách hàng cần chuẩn bị và thực hiện các thủ tục pháp lý sau:

1. Căn cứ pháp lý

– Luật Đất đai 2013;

– Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

– Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai;

– Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành;

– Thông tư 33/2017/TT-BTNMT về hướng dẫn Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai và sửa đổi thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành;

2. Trình tự xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất

Bước 1: Khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất sổ đỏ, UBND cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất sổ đỏ tại trụ sở UBND cấp xã, trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn.

Đối với tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải đăng tin mất sổ đỏ trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.

Bước 2: Sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo mất sổ đỏ tại trụ sở UBND cấp xã đối với trường hợp của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc kể từ ngày đăng tin lần đầu trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương đối với trường hợp của tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người bị mất sổ đỏ nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại sổ đỏ.

Bước 3: Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm sau:

– Kiểm tra hồ sơ;

– Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính thửa đất;

– Lập hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký quyết định hủy sổ đỏ bị mất, đồng thời ký cấp lại sổ đỏ;

– Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;

– Trao sổ đỏ cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Giấy chứng nhận nhận Giấy chứng nhận tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

3. Hồ sơ để nghị xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất

– Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;

– Giấy tờ chứng minh đã đăng tin mất Giấy chứng nhận trên phương tiện thông tin đại chúng ở cấp tỉnh (trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn) và Biên bản kết thúc thông báo của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã;

4. Thẩm quyền giải quyết:

 Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

5. Dịch vụ tư vấn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất của Luật Danh Nam

– Tư vấn cho quý khách hàng các quy định của Luật Đất đai;

– Tư vấn cho quý khách hàng trình tự và thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất;

– Tư vấn và hỗ trợ khách hàng chuẩn bị các hồ sơ pháp lý để thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất;

– Đại diện quý khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT TNHH DANH NAM

Hotline: 02462600916/0985910902

Văn phòng giao dịch: Tầng 4, số 142 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Email: luatdanhnam@mail.com                                     Website: luatdanhnam.vn

Rất mong nhận được phục vụ Quý khách hàng!

Trân trọng./.

 

Bài viết liên quan