Dịch vụ tư vấn xin cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá

Dịch vụ tư vấn xin cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá

Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể muốn kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá cần đáp ứng được các điều kiện kinh doanh thuốc lá theo quy định của pháp luật Việt Nam thì mới được kinh doanh bán lẻ thuốc lá. Do Thuốc lá thuộc nhóm hàng hóa mà nước ta đang hạn chế kinh doanh nhằm kiểm soát việc tiêu thụ sản phẩm trên thị trường để giảm tác hại của thuốc lá.  Luật Danh Nam sẽ tư vấn cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh các trình tự, thủ tục cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá theo quy định của pháp luật hiện hành.

1. Quy trình, thủ tục cấp giấy phép bán lẻ thuốc lá

Các doanh nghiệp, Hộ kinh doanh cá thể, tổ chức, cá nhân cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật Việt Nam Hiện hành.

Tiến hành việc nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố. Công chức tiếp nhận hồ sơ tiến hành kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp; Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ.

Doanh nghiệp, Hộ kinh doanh cá thể nhận kết quả việc cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ, đại lý bán lẻ thuốc lá tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố

2. Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh thuốc lá;

Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh thuốc lá gồm:

– Đơn đề nghị xin giấy phép bán lẻ thuốc lá (theo mẫu);

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Hộ kinh doanh;

– Văn bản giới thiệu, hợp đồng mua bán của các doanh nghiệp bán buôn sản phẩm thuốc lá;

– Hồ sơ về địa điểm kinh doanh, gồm có: Địa chỉ, diện tích và mô tả khu vực kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá;

– Bản sao tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm);

– Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong khu vực kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá

3. Căn cứ pháp lý:

– Luật phòng chống tác hại của thuốc lá số 09/2012/QH13 ban hành ngày 18/06/2012;

– Nghị định số 67/2013/NĐ-CP của chính phủ ban hành ngày 27/06/2013 Quy định chi tiết một số điều và Biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

– Nghị định số 77/2013/NĐ-CP của chính phủ ban hành ngày 17/07/2013 Quy định chi tiết một số điều và Biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về một số biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá;

– Thông tư số 19/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính ban hành ngày 03/02/2015 hướng dẫn về cơ chế huy động, quản lý,sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và chống sản xuất, buôn bán thuốc lá giả;

– Thông tư số 306/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính ban hành ngày 15/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính ban hành ngày 03/02/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về cơ chế huy động, quản lý,sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và chống sản xuất, buôn bán thuốc lá giả;

– Thông tư số 45/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính ban hành ngày 16/04/2014 hướng dẫn về thu, nộp khoản đóng góp bắt buộc, chế độ quản lý tài chính và chế độ hạch toán, kế toán đối với quỹ phóng, chống tác hại của thuốc lá;

– Thông tư số 21/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành ngày 25/09/2013 Quy định chi tiết Nghị định số 67/2013/NĐ-CP của chính phủ ban hành ngày 27/06/2013 Quy định chi tiết một số điều và Biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

– Thông tư số 168/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính ban hành ngày 26/10/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hang hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hang hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vự thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập sở giao dịch hang hóa;

4. Dịch vụ tư vấn xin cấp giấy phép kinh doanh thuốc lá của Luật Danh Nam

– Tư vấn về điều kiện kinh doanh thuốc lá;

– Tư vấn, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đăng ký xin cấp giấy phép kinh doanh thuốc lá;

– Đại diện và thay mặt khách hàng nộp và nhận kết quả hồ sơ đăng ký xin cấp giấy phép kinh doanh thuốc lá tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!

CÔNG TY LUẬT TNHH DANH NAM

Hotline: 02462600916/0985910902

Văn phòng giao dịch: Tầng 4, số 142 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Email: luatdanhnam@mail.com                                     Website: luatdanhnam.vn

 

Bài viết liên quan