Dịch vụ tư vấn đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Dịch vụ tư vấn đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Vấn đề môi trường đang là một trong những chủ đề nóng trong thời gian gần đây. Trong thời gian vừa qua, trên địa bàn khu vực Hà Nội đã xảy ra các sự cố môi trường hết sức nghiêm trọng như sự cố của nhà máy sản xuất bóng đèn Rạng Đông, sự cố nước sạch Sông Đà cùng các hành vi đổ trộm chất thải ra môi trường khác.

Với mong muốn được hỗ trợ các cá nhân, doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong hoạt động môi trường, Luật Danh Nam trân trọng gửi tới quý khách hàng dịch vụ tư vấn và đại diện thực hiện thực hiện các thủ tục gồm:

– Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường;

– Tư vấn lập thực hiện thủ tục đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường;

– Tư vấn đại diện thực hiện các thủ tục về môi trường khác.

1. Căn cứ pháp lý:

– Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

– Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về Quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường;

– Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

2. Đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

2.1. Đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường quy định như sau:

a) Dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015;

b) Phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; phương án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều này, đồng thời không thuộc Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015

2.2. Chủ dự án, chủ cơ sở của đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015

2.3. Trường hợp dự án, phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nằm trên địa bàn từ hai (02) tỉnh trở lên, việc đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường được thực hiện tại một trong các Ủy bannhân dân cấp tỉnh theo đề nghị của chủ dự án, chủ cơ sở.

2.4. Đối tượng quy định tại Phụ lục IV Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 không phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

3. Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

3.1. Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Sở Tài nguyên và Môi trường gồm:

a) Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường với trang bìa và yêu cầu về nội dung thực hiện theo mẫu tương ứng quy định tại các Phụ lục 5.4 và 5.5 Thông tư này;

b) Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

3.2. Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Ủy ban nhân dân cấp huyện gồm:

a) Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường với yêu cầu về cấu trúc và nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.6 Thông tư này;

b) Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của chủ dự án.

3.3. Trường hợp đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại cơ quan được ủy quyền, hồ sơ được thực hiện theo quy định tương ứng với hồ sơ đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền.

4. Dịch vụ tư vấn đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của Luật Danh Nam

– Tư vấn điều kiện đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường;

– Tư vấn, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường;

– Đại diện và thay mặt khách hàng nộp và nhận kết quả hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT TNHH DANH NAM

Hotline: 02462600916/0985910902

Văn phòng giao dịch: Tầng 4, số 142 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Email: luatdanhnam@mail.com                                     Website: luatdanhnam.vn

Rất mong được phục vụ Quý khách hàng!

Trân trọng./.

 

Bài viết liên quan